Med åren har jag blivit mer tålmodig. Tidigare brukade jag tänka "hur svårt kan det vara?", men nu har jag mycket större förståelse för förändringens utmaningar och omfattning.

Tråkigare? Möjligen.

Men jag har insett att det finns ett värde i att arbeta långsamt och stadigt, och jag bygger hellre något med en stabil grund än ett korthus.

Eftersom TCO Development:s vision är att alla IT-produkter ska ha en hållbar livscykel kan jag dra nytta av att ha lite tålamod. Det tar tid att ändra inriktningen på en global industri med tusentals olika aktörer. Jag önskar att det vore annorlunda, men det här är inget som kommer att ske på några månader eller till och med några år. Det kräver ett mödosamt arbete, steg för steg, under många år.

Därför är det desto mer glädjande att se de framgångar vi har haft med TCO Certified, generation 8 sedan lanseringen i december 2018. Det var ett djärvt initiativ och vi visste inte hur det skulle gå. Aldrig tidigare i TCO Development's nästan 30-åriga historia hade vi tagit ett så stort hållbarhetssteg och utmanat IT-industrin så mycket. Vi upprättade en helt ny uppsättning krav med fokus på cirkularitet och skärpte redan hårda sociala och miljömässiga krav. Jag ska erkänna att jag undrade om vi hade gått för långt och satt upp standarder som alltför få produkter och deras tillverkningen anläggningar kunde uppfylla.

Osäkerheten övergick i lättnad när ansökningarna började strömma in. IT-industrin har tagit sig an uppgiften, och för första gången ser jag hur de tar hållbarhet till kärnan i sin verksamhet. Samtidigt har hundratals inköpsorganisationer tagit ansvar för att köpa mer hållbara IT-produkter med hjälp av TCO Certified, vilket skapar ett kollektivt tryck för att driva branschen framåt.

Det behövs framsteg. De hållbarhetsutmaningar som mänskligheten står inför är svåra att förstå och jag tror att många av oss kämpar för att hitta lösninga