Branża IT jest złożona i znalezienie wiarygodnych danych o produktach i warunkach produkcji może być wyzwaniem. Brak zweryfikowanych oświadczeń dotyczących produktów może prowadzić do nieuczciwej konkurencji między markami, a także do greenwash i bluewash. TCO Certified zawiera niezależnie zweryfikowane dane dotyczące zrównoważonego rozwoju, które pomagają podejmować świadome decyzje i mierzyć postępy w zakresie zrównoważonego rozwoju.

Aby napędzać zrównoważony rozwój w złożonej branży IT, potrzebne są dokładne i porównywalne informacje na temat produktów i warunków produkcji. Przejrzystość tego typu danych pomaga również organizacjom zakupowym dokonywać bardziej świadomych wyborów produktów oraz mierzyć i raportować rzeczywisty wpływ certyfikowanych modeli na zrównoważony rozwój, które faktycznie kupują. Innym pozytywnym skutkiem udostępnienia nabywcom i branży dostępu do zweryfikowanych oświadczeń dotyczących produktów jest to, że pomaga to markom IT porównywać swoje wyniki w zakresie zrównoważonego rozwoju z innymi markami, a także zmniejsza ryzyko nieuczciwej konkurencji i greenwash.