Met conflictmineralen in IT-producten worden oorlogen gefinancierd en mensenrechten geschonden.

Het is bekend dat conflictmineralen die in IT-producten worden gebruikt, oorlogen en schendingen van de mensenrechten in de hand werken. Onveilige mijnbouwmethoden leiden ook tot ernstige gezondheidsproblemen voor arbeiders en aantasting van het milieu in de gemeenschappen waar zij wonen.

Bijna 40% van de huidige binnenlandse conflicten houdt op een of andere manier verband met natuurlijke hulpbronnen. Mineralen zoals tin, tantaal, wolfraam, goud en kobalt worden gebruikt in vitale onderdelen van IT-producten en worden gecategoriseerd als conflictmineralen omdat zij verband houden met gewapende conflicten en mensenrechtenschendingen in de regio's van de wereld waar zij worden gewonnen. Dwangarbeid en kinderarbeid komen vaak voor, evenals geweld, corruptie en wijdverbreide aantasting van het milieu.

Bij het afgraven van de mineralen worden giftige stoffen zoals kwik gebruikt. Werknemers komen zonder enige beschermende uitrusting in contact met de stoffen en daardoor worden ook bodem en water vervuild. Deze meestal kleinschalige, ambachtelijke mijnen bevinden zich grotendeels in afgelegen gebieden met weinig infrastructuur en waar de toegang tot gezondheidszorg beperkt is.