Minerały konfliktu wykorzystywane w produktach IT finansują wojny i przyczyniają się do łamania praw człowieka

Minerały konfliktowe wykorzystywane w produktach IT są znane z tego, że napędzają wojny i łamanie praw człowieka. Niebezpieczne metody wydobycia prowadzą również do poważnych problemów zdrowotnych pracowników i degradacji środowiska w społecznościach, w których żyją.

Prawie 40 procent dzisiejszych konfliktów wewnętrznych jest w taki czy inny sposób związanych z zasobami naturalnymi. Minerały takie jak cyna, tantal, wolfram, złoto i kobalt są wykorzystywane w istotnych komponentach produktów IT i są sklasyfikowane jako minerały konfliktowe, ponieważ są związane z konfliktami zbrojnymi i łamaniem praw człowieka w regionach świata, w których są wydobywane. Praca przymusowa i praca dzieci są powszechne, podobnie jak przemoc, korupcja i powszechna degradacja środowiska.

Do wydobycia minerałów stosuje się substancje toksyczne, takie jak rtęć. Pracownicy mają kontakt z tymi substancjami bez żadnego sprzętu ochronnego, w wyniku czego zanieczyszczona jest również gleba i woda. Te przeważnie małe, rzemieślnicze kopalnie są w dużej mierze zlokalizowane w odległych obszarach o słabej infrastrukturze, gdzie dostęp do opieki zdrowotnej jest ograniczony.