Vår Viktor Wennström talade med Siddharth Prakash, Oeko-Institutet, om den roll som miljömärkningar och hållbara inköp kan spela i utvecklingen av mer hållbara IT-produkter.

Siddharth Prakash är seniorforskare vid Oeko-Institutet i Tyskland och specialiserad på politik och instrument för hållbar konsumtion och produktion. Han har publicerat flera rapporter om IT och hållbar konsumtion och har bidragit med sin expertis till utvecklingen av krav för många typ-1 miljömärkningar världen över, t.ex. den tyska blå ängeln, EU:s miljömärkning och Thailands gröna märkning. Han arbetar också med politik och genomförande av grön offentlig upphandling, särskilt i Sydostasien.

Viktor Wennström är för närvarande upptagen med att utveckla krav för nästa generation av TCO Certified som kommer att lanseras 2021. Han är också ansvarsfull för kvalitetssäkringen av certifieringens verifiering -system och ser till att testmetoder och bedömningar är korrekta och jämförbara. Här pratar han med Siddharth Prakash om framtiden för hållbara IT-prod