Dyskusje na temat zrównoważonego rozwoju są w centrum uwagi liderów rządowych i branżowych na całym świecie. Wiele mówiło się o redukcji e-odpadów i ich wpływie na środowisko. W 2019 roku świat wygenerował 53,6 mln ton metrycznych e-odpadów, a oczekuje się, że do 2030 roku liczba ta wzrośnie do 74,7 mln ton metrycznych.¹ Jest to napędzane przez rosnący rynek wszelkiego rodzaju elektroniki przy ograniczonym udziale w formalnych programach recyklingu i ponownego wykorzystania. Mówiąc prościej, świat wciąż jest zbyt skoncentrowany na konsumowaniu i wyrzucaniu.

Ten tekst jest częścią serii blogów Circular Electronics Initiative. Wiele organizacji stoi za tą inicjatywą, która ma na celu zachęcenie organizacji i konsumentów do bardziej odpowiedzialnego podejścia do elektroniki.

Wdrażanie zrównoważonych praktyk w branży IT w przedsiębiorstwach przebiega powoli. Większość z nich nie ma wdrożonego ekologicznego procesu utylizacji sprzętu IT. Większą wagę należy przywiązywać do wprowadzania zmian i zmieniania tendencji. Nadal istnieją możliwości zwiększenia efektywności zarządzania cyklem życia infrastruktury informatycznej i gospodarowania odpadami elektronicznymi.

W wielu miejscach na świecie zasady i wymogi prawne określają, w jaki sposób użytkownicy końcowi powinni pozbywać się swojego sprzętu, aby nie trafiał on na wysypiska po zakończeniu eksploatacji. Pytanie brzmi: jak klient może rozwiązać problem odpadów elektronicznych, realizując jednocześnie cele biznesowe i operacyjne? Gospodarka cyrkularna jest jedną z kluczowych inicjatyw zrównoważonego rozwoju, która ma na celu wprowadzenie zmian.

W ramach inicjatyw na rzecz zrównoważonego rozwoju, kierownictwo IT będzie musiało rozważyć wpływ e-odpadów powstających w ich środowisku infrastrukturalnym w przyszłości. To już nie tylko trend, ale konieczność.

Gospodarka okrężna

Gospodarka cyrkularna daje nam narzędzie do rozwiązywania problemów związanych z wykorzystaniem zasobów, zmianą klimatu i utratą różnorodności biologicznej, jednocześnie odpowiadając na ważne potrzeby społeczne poprzez naprawę, odnawianie, ponowne wprowadzanie, regenerację lub recykling produktów, utrzymując je w gospodarce. Celem jest posiadanie bardzo małej ilości odpadów lub ich brak. Tradycyjne podejście ekonomiczne jest liniowe, począwszy od zasobów naturalnych do produktu końcowego i ostatecznie do utylizacji. Przedłużenie życia produktów elektronicznych i ponowne wykorzystanie komponentów przynosi korzyści gospodarce poprzez generowanie mniejszej emisji CO2 w porównaniu z wydobyciem surowców lub produkcją. Działający sprzęt jest ceniony bardziej niż materiały, które zawiera.² E-odpady nie stają się już odpadem ani zani