Upphandling är inte längre bara "köpa utrustning". Strategisk upphandling har kraften att påverka kärnverksamheten och bidra till organisationens hållbarhetsmål. Frågan är hur man gör detta på ett trovärdigt sätt, med verifierade resultat. Jag pratade med Clare Hobby vår globala Director av inköpare Engagemang för att få insikter från hållbar IT-upphandling.

Gabriella Mellstrand
Blogg av:
Gabriella Mellstrand

Global marknadsföring & kommunikation Director

Hur skulle du karakterisera IT-upphandling just nu?

1
Clare Hobby
Director inköpare Engagemang, globalt