Cirkulära lösningar hjälper oss att ta itu med många av dagens hållbarhetsproblem, t.ex. klimatförändringar, utarmning av knappa naturresurser och förstörelse av naturliga livsmiljöer. En brist i dagens agenda för cirkulära lösningar är dock att den saknar fokus på sociala frågor.

Detta är olyckligt ur ett mänskligt perspektiv, men det minskar också våra chanser att lyckas med den cirkulära omställningen. Faktum är att mänskliga rättigheter och arbetstagares rättigheter kan användas som en hävstång för att påskynda förändringstakten. Genom att stoppa exploateringen av människor i IT-produktproduktionen leverantörskedjan kan vi snabbare gå mot en produktion och konsumtion av IT-produkter som verkligen är hållbar.

Stephen Fuller
Artikel av: