Rozwiązania cyrkularne pomagają nam rozwiązać wiele współczesnych problemów związanych ze zrównoważonym rozwojem, takich jak zmiany klimatyczne, wyczerpywanie się ograniczonych zasobów naturalnych i niszczenie naturalnych siedlisk. Jednakże wadą dzisiejszego programu cyrkularnego jest to, że nie skupia się on na kwestiach społecznych.

Jest to niefortunne z ludzkiego punktu widzenia, ale zmniejsza również nasze szanse na sukces w transformacji cyrkularnej. W rzeczywistości prawa człowieka i pracowników mogą być wykorzystane jako dźwignia do przyspieszenia tempa zmian. Poprzez zaprzestanie wyzysku ludzi w łańcuchu dostaw produktów IT, możemy szybciej przejść do produkcji i konsumpcji produktów IT, która jest naprawdę zrównoważona.

Stephen Fuller
Artykuł autorstwa: