Detta är en gammal teknisk artikel och informationen kan vara föråldrad. Kontakta certification@tcodevelopment.com om du har frågor om informationen i den här artikeln.
Hitta våra senaste tekniska artiklar här

Arbetet med att utveckla nästa generations uppsättning krav och testmetoder för TCO Certified pågår nu. Vi tackar er som hittills har bidragit med kommentarer och expertis.

För närvarande utvärderar vi all återkoppling och specifika förslag till krav samt fastställer testmetoder och verifiering metodik för var och en av dem. Vårt främsta mål är att skapa en uppsättning krav som hjälper till att lösa aktuella, relevanta hållbarhetsutmaningar för både industrin och organisationer som köper certifierade produkter. Vi arbetar också för att certifieringssystemet ska vara så effektivt och enkelt som möjligt.

I mars kommer vi att publicera ett officiellt utkast för kommentarer. Vid den tidpunkten kommer vi att planera flera tillfällen där du kan lämna dina synpunkter till vårt team, både online och personligen.

Alla uppdateringar och ändringar

Nyheter, testmetoder och förtydliganden.

Har du frågor?

Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor.