- Ändringar av krav -dokumenten

Jämförelser mellan generationer och upplagor av krav

TCO Development släppa en ny generation av TCO Certified var tredje år . Vid behov görs ändringar i de nuvarande krav -dokumenten för att förtydliga vissa detaljer. Här kan du hitta jämförelser mellan generationer och mellan olika utgåvor.

Editions

Generationer