Vi har nu börjat utveckla metoderna krav och verifiering för nästa generation av TCO Certified. Utvecklingsprocessen är öppen för alla intressenter och du är välkommen att delta.

För att ta itu med de mest brådskande hållbarhetsutmaningarna och för att hålla sig ajour med den senaste teknikutvecklingen utvecklas en ny generation av TCO Certified var tredje år . Den innehåller nya och uppdaterade krav och verifiering metoder för alla de 12 produktkategorier som certifieringen omfattar.

Tidslinje

September 2023: Det första utkastet offentliggörs. Din feedback är välkommen.
Februari 2024: Andra utkastet släpps. Din feedback är välkommen.
Maj 2024: Offentliggörande av de slutliga dokumenten på krav .
December 2024: TCO Certified, generation 10 lanseras och de första certifierade produkterna presenteras.

Vår ambition med nästa generation av TCO Certified är att ta nya steg mot mer hållbara IT-produkter. Uppdateringar och förändringar kommer att presenteras i webbseminarier och på tcocertified.com. Som alltid kommer det att finnas möjligheter att ge feedback och kommentera utkasten. Mer information kommer att komma när vi närmar oss offentliggörandet av det första utkastet.

Om du har frågor kan du kontakta Martin Söderberg, Industry Relations Manager, på TCO Development.

Alla uppdateringar och ändringar

Nyheter, testmetoder och förtydliganden.

Har du frågor?

Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor.