Upphandlingsteam får i allt större utsträckning ansvarsfull för att se till att produkterna uppfyller relevanta bestämmelser och organisationens hållbarhetspolicy. Både ledningen och intressenterna förväntar sig att hållbar IT-upphandling ska vara verifierbar, mätbar och stödd av bevis.