Upphandlingsteam får i allt större utsträckning ansvarsfull för att se till att produkterna uppfyller relevanta bestämmelser och organisationens hållbarhetspolicy. Både ledningen och intressenterna förväntar sig att hållbar IT-upphandling ska vara verifierbar, mätbar och stödd av bevis.

1

Den här texten är en del av vår senaste rapport, Impacts and Insights: Navigating the Sustainable IT Revolution - The critical role of independent verifiering. Rapporten hjälper inköpare över hela världen att noggrant verifiera sociala och miljömässiga aspekter av sina inköp.