- O TCO Certified

TCO Certified - jak ekoznak, ale o wiele więcej

TCO Certified to wiodący na świecie certyfikat zrównoważonego rozwoju dla produktów IT. Obejmuje on kompleksowy system aktualnych kryteriów, niezależną weryfikację oraz ustrukturyzowany system ciągłego doskonalenia w celu wprowadzenia rzeczywistych i trwałych zmian.

Kryteria środowiskowe i społeczne mające bezpośredni wpływ

Kryteria zawarte w serwisie TCO Certified wykraczają poza przepisy i standardy branżowe, stanowiąc wyzwanie dla branży IT i napędzając postęp. Nowa generacja zaktualizowanych kryteriów jest opracowywana co trzy lata, aby napędzać stopniowe zmiany i promować zrównoważony rozwój tam, gdzie ma to największe znaczenie. Obszary kryteriów obejmują substancje niebezpieczne, cyrkularność, produkcję odpowiedzialną społecznie, produkcję odpowiedzialną środowiskowo i wiele innych. Wszystkie kryteria są obowiązkowe, co oznacza, że wszystkie certyfikowane produkty muszą spełniać wszystkie kryteria dla swojej kategorii produktowej w TCO Certified.

20 000 godzin niezależnej weryfikacji każdego roku

Dzięki TCO Certified, zgodność z wszystkimi kryteriami jest niezależnie weryfikowana przez akredytowanych ekspertów. Niezależne organizacje weryfikujące spędzają każdego roku ponad 20 000 godzin na testowaniu produktów i ocenie łańcucha dostaw. Weryfikacja jest obowiązkowa i ciągła - przeprowadzana zarówno przed, jak i po certyfikacji, przez cały okres ważności certyfikatu.