Minerały takie jak cyna, tantal, wolfram, złoto i kobalt są znane z podsycania konfliktów i łamania praw człowieka. Metody wydobywcze są często bardzo niebezpieczne dla pracowników. Clare Hobby Global Director for Purchaser Engagement wyjaśnia, dlaczego zaangażowanie wielu interesariuszy w programy rozwoju lokalnego jest niezbędne dla poprawy życia w zagrożonych społecznościach górniczych.

Niniejszy tekst jest fragmentem raportu Impacts and Insights 2019.

1

Clare Hobby, TCO Development

"

Praca przymusowa, praca dzieci, przemoc i korupcja są ciągłymi wyzwaniami dla wielu społeczności górniczych, gdzie bojówki i inne uzbrojone grupy kontrolują nadzór i wydobycie w większości rzemieślniczych operacji górniczych. Warunki pracy są często niebezpieczne, nieuregulowane i prowadzą do degradacji środowiska, a dochody z wydobycia są wykorzystywane do finansowania dalszych konfliktów.

Minerały konfliktowe są często przedmiotem nielegalnego handlu, a rządzące milicje często podważają wysiłki pokojowe, aby utrzymać swoją dominację. Brak silnego społeczeństwa obywatelskiego i demokratycznego, stabilnego rządu pozostawia pustkę, w której te nielegalne organizacje kontynuują swoją działalność, zagrażając zarówno środowisku, jak i lokalnej ludności.

Przepisy prawne i inne regulacje dotyczące minerałów konfliktu są różne na całym świecie. Począwszy od 2010 r. amerykańskie spółki notowane na giełdzie oraz ich łańcuchy dostaw są zobowiązane do ujawnienia źródła pochodzenia minerałów konfliktu zgodnie z sekcją 1502 ustawy Dodda-Franka, podczas gdy spółki notowane na giełdzie w pozostałych częściach świata nie mają takiego wymogu. Regulacja UE wpływa jedynie na bezpośrednich importerów rud i metali do UE, pomijając minerały znajdujące się w wytwarzanych produktach.

Globalne podejście do odpowiedzialnego pozyskiwania minerałów

Ten brak spójnych regulacji jest ewidentnie problematyczny i wskazuje na potrzebę globalnego, systematycznego podejścia do odpowiedzialnego pozyskiwania minerałów. TCO Certified zachęca do bardziej odpowiedzialnego pozyskiwania minerałów we wszystkich krajach, w których przemysł górniczy i handel są obecne. Dostawcy muszą przyjąć odpowiedzialne podejście do pozyskiwania minerałów, niezależnie od miejsca na świecie, w którym działają.