Kodeks postępowania i niezależne audyty fabryk mogą pomóc w usystematyzowaniu wysiłków zmierzających do poprawy warunków w fabrykach i identyfikacji niezgodności. Jednak wprowadzenie trwałych zmian wymaga systematycznej, niezależnej weryfikacji, która pociągnie branżę do odpowiedzialności, a także stałego zaangażowania właścicieli marek, które będzie motywować do ciągłego doskonalenia.

1

Ten tekst jest częścią naszego najnowszego raportu Impacts and Insights: Navigating the Sustainable IT Revolution - The critical role of independent verification. Raport ten pomaga nabywcom na całym świecie dokładnie weryfikować społeczne i środowiskowe aspekty ich zakupów.

RAPORT DO POBRANIA

W przypadku TCO Certified, audyty w fabrykach muszą być przeprowadzane przez audytorów wiodących SA8000 lub RBA w organizacjach akredytowanych zgodnie z ISO 17021. Są oni szkoleni do identyfikowania problemów związanych z odpowiedzialnością społeczną w fabrykach - zarówno małych, jak i dużych. Przeprowadziliśmy wywiad z dwoma audytorami fabrycznymi, Lisą Xie i Felixem Yu z TÜV Rheinland, na temat ich doświadczeń z pracy w fabryce.

Jakie są kluczowe elementy Państwa metod zapewniających zgodność z kryteriami społecznie odpowiedzialnej produkcji?

- Nasze audyty odpowiedzialności społecznej zazwyczaj obejmują inspekcje na miejscu, wywiady z pracownikami, przegląd dokumentów i wybranych reprezentatywnych próbek. Wszystko po to, aby sprawdzić, czy fabryka spełnia kryteria odpowiedzialności społecznej.

Jakie są najważniejsze zmiany wprowadzone w fabrykach chcących dostosować się do wymogów TCO Certified?

- Fabryki starające się przestrzegać przepisów TCO Certified zazwyczaj poprawiają kwestie związane ze zdrowiem i bezpieczeństwem personelu, nieuzasadnionymi karami i pracą przymusową. Zwiększa się również świadomość kierownictwa w zakresie wymogów odpowiedzialności społecznej, a pracownicy lepiej rozumieją swoje prawa.

Jaką pewność daje audyt nabywcom produktów IT certyfikowanych zgodnie z TCO Certified?

- Audyty odpowiedzialności społecznej oznaczają, że wyniki dostawców w zakresie odpowiedzialności społecznej są oceniane. Zmniejsza to ryzyko związane z odpowiedzialnością społeczną, co oznacza, że prawa i interesy pracowników są chronione. Promuje to również ciągłe doskonalenie zarządzani