Kodeks postępowania i niezależne audyty fabryczne mogą pomóc w usystematyzowaniu wysiłków na rzecz poprawy warunków w fabrykach i identyfikacji niezgodności. Jednak wprowadzenie trwałych zmian wymaga systematycznej, niezależnej weryfikacji, która pociągnie branżę do odpowiedzialności, a także stałego zaangażowania właścicieli marek, które będzie motywować do ciągłego doskonalenia.

1