krav TCO Certified Edge , elavfall Compensated hjälper dig och dina kunder att ta ansvar för de eskalerande problem som kasserade IT-produkter orsakar i utsatta områden i världen. En ny insamlare har nu godkänts och är redo att börja samordna insamlingsverksamheten.

Organisationer som samordnar elavfall insamling kopplad till TCO Certified Edge , elavfall Compensated måste uppfylla strikta sociala och miljömässiga krav. Organisationen Argo 360 har genomgått en utvärdering av Nemko A/S och är nu godkänd av TCO Development.

Med TCO Certified Edge , elavfall Compensatedkan ägare av IT-produktmärken se till att för varje certifierad produkt som tillverkas samlas en motsvarande mängd elavfall in i ett land som saknar säkra återvinningssystem. Det kan hjälpa dig att möta kundernas växande efterfrågan på mer hållbara IT-produkter.

Ju fler IT-varumärken som engagerar sig i kraven i TCO Certified Edge , elavfall Compensateddesto fler kasserade produkter kan samlas in. krav är tillgänglig för bärbara datorer, smartphones och tablets. Mer information finns på vår webbplats.

För mer information, vänligen kontakta Andreas Nobell, utvecklingschef, på TCO Development.

Alla uppdateringar och ändringar

Nyheter, testmetoder och förtydliganden.

Har du frågor?

Du är välkommen att kontakta oss om du har några frågor.