E-handelsföretaget Amazon erbjuder ett filter, Climate Pledge Friendly, som lyfter fram produkter som är certifierade enligt TCO Certified. Genom att skicka produktidentifieringskoder till oss kommer dina certifierade modeller att bli mer synliga.

Med detta nya filter kommer inköpare att ha lättare att identifiera produkter som är certifierade enligt TCO Certified. För närvarande gäller denna funktion för Amazons nätbutiker i Storbritannien, Spanien, Frankrike, Italien och Tyskland. För att se till att dina certifierade produkter listas bör du ange produktidentifieringskoder (ASIN/GTIN/UPC/EAN) i den här mallen och skicka den till certification@tcodevelopment.com. TCO Development kommer att skicka in ifyllda mallar till Amazon varje månad.

Under 2023 kommer vi att börja utveckla en funktion som gör det möjligt för varumärkesägare att skicka in produktidentifieringskoder direkt i TCO Certified Portal. Om du är intresserad av att delta i denna utvecklingsprocess kan du kontakta viktor.wennstrom@tcodevelopment.com.