Den cirkulära ekonomin - en möjlighet till mer hållbara IT-produkter

Vårt nuvarande linjära sätt att producera och konsumera produkter förstör ömtåliga ekosystem och orsakar förlust av värdefulla naturresurser. Den cirkulära ekonomin ger mer hållbara lösningar där produkter används längre och material återanvänds för att tillverka nya produkter.

Dagens dominerande ekonomiska modell är linjär: Vi tar jungfruliga naturresurser och tillverkar produkter av dem som vi sedan kastar när vi har använt dem färdigt - ofta efter en relativt kort tid. Ibland beror den korta livslängden på planerad föråldring där produkter lätt går sönder och är svåra att reparera och uppgradera.