Socialt ansvar - en utmaning för IT-produkten leverantörskedjan

Att säkerställa ansvarsfull leverantörskedjan praxis är en ständig utmaning i IT-industrin. Överdriven övertid, hälso- och säkerhetsrisker samt tvångsarbete är exempel på frågor som måste hanteras. Ett systematiskt tillvägagångssätt är nödvändigt för att driva på förändring och skydda arbetstagarnas välbefinnande.

Tusentals människor är inblandade i tillverkningen av datorer, telefoner och andra IT-produkter, från gruvarbetarna som gräver upp de mineraler som används i elektroniska komponenter hela vägen till arbetarna i fabrikerna för slutmontering. Leverantörskedjorna är komplexa och sysselsätter ofta arbetstagare i länder där arbetsmarknaden saknar tydlig reglering, eller där lagstadgade arbetsrättigheter inte upprätthålls. Detta leder till dåliga arbetsförhållanden där människors hälsa och liv riskeras. Arbetstagarna utsätts för olika svårigheter och orättvisor, t.ex. tvångsarbete, bristande föreningsfrihet, hälso- och säkerhetsrisker och oförmåga att få en lön som går att leva på utan att gå med på övertidsarbete.

Längre upp i leverantörskedjan är mineralindustrin kopplad till väpnade konflikter, mänskliga rättigheter övergrepp, barnarbete, allvarliga hälsoproblem för arbetarna och miljöförstöring. Mutor är en risk som finns i många branscher, och IT leverantörskedjan är inget undantag. Det är mycket viktigt att motverka mutor eftersom de hindrar utveckling, urholkar rättvisan, undergräver mänskliga rättigheter och hindrar marknaderna från att fungera på ett rättvist och effektivt sätt.