Socialt ansvar är en utmaning för IT-produkten leverantörskedjan

Socialt ansvarstagande är en ständig utmaning inom hela IT-sektorn leverantörskedjan. Från råvaruutvinning till slutmontering, arbetstider, hälsa och säkerhet samt tvångsarbete är exempel på frågor som rör hela branschen.

Precis som inom textil- och möbelindustrin sker en stor del av tillverkningen av IT-produkter i lågkostnads- och låglöneländer, där arbetstagarna ofta är mindre skyddade och anställningen mindre reglerad än i mer utvecklade länder. Kortare produktcykler och en växande efterfrågan på ny teknik ökar trycket på industrin och dess komplexa leverantörskedjan att leverera ny utrustning snabbare och till lägre kostnad. Resultatet kan bli dåliga arbetsförhållanden i hela leverantörskedjan, vilket äventyrar människors hälsa och arbetstagarnas liv.

Flera stora socialt ansvar Frågor:

Brott mot arbetsrätten
  • Överdriven arbetstid
  • Brist på ledighet
  • Minderåriga arbetstagare
  • Diskriminering av kvinnor och migrerande arbetstagare
  • Löneavdrag av disciplinära skäl
  • Lönenivåerna är för låga för att täck