De slutliga krav -dokumenten för TCO Certified och generation 9 har nu offentliggjorts och från och med den 15 juni kan varumärkesägare ansöka om produktcertifiering.

Efter två perioder med utkast och kommentarer har de nya krav -dokumenten nu offentliggjorts för alla befintliga produktkategorier. Från och med den 15 juni tar vi emot produktansökningar. I december kommer den officiella lanseringen av TCO Certified, generation 9 att äga rum, då de första certifierade produkterna kommer att tillkännages offentligt.

En ny generation av TCO Certified släpps var tredje år. Vi anser att denna ambitiösa utvecklingscykel är viktig för att driva på snabbare framsteg inom miljö- och leverantörskedjan ansvarstagande.