Według Organizacji Narodów Zjednoczonych toksyczne zanieczyszczenia, obok kryzysu klimatycznego i utraty bioróżnorodności, powodują potrójne zagrożenie planetarne, z którym boryka się dziś nasze społeczeństwo. Według najnowszych badań, bezpieczne granice planetarne dla zanieczyszczeń zostały już przekroczone. Musimy działać teraz - ale trzymanie się tradycyjnej strategii zakazywania nie pomoże nam wygrać tej bitwy.

Stephen Fuller
Blog by:
Stephen Fuller

Starszy Kierownik ds. Kryteriów

Jednymi z najgorszych dostępnych chemikaliów są trwałe zanieczyszczenia organiczne (POP), substancje wykorzystywane w wielu różnych gałęziach przemysłu, od rolnictwa po produkcję tworzyw sztucznych i produktów informatycznych. Wiadomo, że POP rozprzestrzeniają się na całym świecie poprzez glebę, wodę i powietrze. Ich zdolność do przemieszczania się na duże odległości jest dobrze udokumentowana - substancje te znaleziono w Arktyce i na Antarktydzie, daleko od miejsc, w których były stosowane. TZO są trwałe i kumulują się w organizmach żywych, w tym w ludziach. Powodują wiele różnych problemów zdrowotnych, takich jak nowotwory, wady wrodzone i dysfunkcje układu rozrodczego.

Aby pomóc w walce z trwałymi zanieczyszczeniami organicznymi, ONZ przyjęła w maju 2001 r. Konwencję sztokholmską w sprawie trwałych zanieczyszczeń organicznych, która weszła w życie trzy lata później. W dniach 24-28 stycznia br. komitet przeglądowy konwencji sztokholmskiej spotkał się po raz 17. w celu omówienia oceny ryzyka i zarządzania niektórymi priorytetowymi substancj