Obok kryzysu klimatycznego i utraty różnorodności biologicznej, toksyczne zanieczyszczenia powodują potrójne zagrożenie planetarne, z którym zmaga się dziś nasze społeczeństwo, twierdzi Organizacja Narodów Zjednoczonych. A według najnowszych badań bezpieczne granice planetarne dla zanieczyszczeń zostały już przekroczone. Musimy działać teraz - ale trz