E-odpady - toksyczny strumień odpadów, w którym tracone są cenne zasoby skończone

Każdego roku powstaje pięćdziesiąt milionów ton metrycznych e-odpadów, co odpowiada masie prawie 4500 wież Eiffla. Większość z nich jest spalana lub trafia na wysypiska, powodując zanieczyszczenie środowiska, zagrożenie dla zdrowia ludzi oraz utratę cennych zasobów naturalnych.

Według globalnego monitoringu e-odpadów prowadzonego przez Uniwersytet Narodów Zjednoczonych, każdego roku wyrzucanych jest około 50 milionów ton metrycznych produktów elektronicznych. E-odpady są najszybciej rosnącym strumieniem odpadów na świecie i szacuje się, że do 2021 r. ich ilość wzrośnie do 52,2 mln ton metrycznych, o ile trend ten nie zostanie odwrócony. Istnieje kilka powodów tego wzrostu. Liczba ludności na świecie rośnie, a dobrobyt gospodarczy dociera do większej liczby osób. Rozwój technologiczny postępuje w szybkim tempie, a cena produktów IT spada, co prowadzi do skrócenia czasu życia produktów. Kraje rozwinięte nadal mają największy udział w tym problemie, ale kraje rozwijające się szybko nadrabiają zaległości.

Co wiesz o e-odpadach?

E-odpady są najszybciej rosnącym strumieniem odpadów na świecie, a wiele z nich jest traktowanych w sposób niebezpieczny, powodując zanieczyszczenie, zagrożenie dla zdrowia ludzi i utratę cennych zasobów końcowych. Rozwiąż ten krótki test quiz , aby sprawdzić swoją wiedzę na temat e-odpadów.