Odpowiedzialność społeczna wyzwaniem w łańcuchu dostaw produktów IT

Odpowiedzialność społeczna jest ciągłym wyzwaniem w całym łańcuchu dostaw IT. Od wydobycia surowców po montaż końcowy, godziny pracy, zdrowie i bezpieczeństwo oraz praca przymusowa to przykłady problemów występujących w całej branży.

Podobnie jak w przemyśle tekstylnym i meblowym, znaczna część produkcji produktów informatycznych odbywa się w krajach o niskich kosztach i niskich płacach, gdzie pracownicy są często mniej chronieni, a zatrudnienie mniej uregulowane niż w krajach bardziej rozwiniętych. Krótsze cykle produkcyjne i rosnące zapotrzebowanie na nowe technologie wywierają dodatkową presję na przemysł i jego złożony łańcuch dostaw, aby dostarczać nowe urządzenia szybciej i po niższych kosztach. Skutkiem tego mogą być złe warunki pracy w całym łańcuchu dostaw, zagrażające zdrowiu i życiu pracowników.

Kilka ważnych kwestii związanych z odpowiedzialnością społeczną:

Naruszenia prawa pracy
  • Nadmierna liczba godzin pracy
  • Brak czasu wolnego
  • Pracownicy niepełnoletni
  • Dyskryminacja kobiet i pracowników migrujących
  • Potrącenia z wynagrodzenia z powodów dyscyplinarnych
  • Poziom wynagrodzeń zbyt niski, aby pokryć podstawowe koszty utrzymania
  • Nieprawidłowe odprowadzanie składek na ubezpieczenie społeczne przez pracodawcę
  • Nieodpowiednie systemy rejestracji godzin pracy
Brak przepisów dotyczących zdrowia i bezpieczeństwa pracowników
  • Brak niezbędnych pozwoleń