Detta är en gammal teknisk artikel och informationen kan vara föråldrad. Kontakta certification@tcodevelopment.com om du har frågor om informationen i den här artikeln.
Hitta våra senaste tekniska artiklar här

Notera den 11 november som är sista datum för att skicka in dina fabriksrapporter granskning och andra styrkande dokument för att uppfylla kraven för den följande tolvmånadersperioden. Detta är i enlighet med krav A.7.1 i TCO Certified.

Som varumärke som certifierar produkter till TCO Certified måste du lämna in en rapport till granskning varje år. Dokumentationen ska lämnas in av den ledande representant som ditt varumärke har utsett som ansvarig kontaktperson för efterlevnaden av TCO Certified krav för socialt ansvarsfull tillverkningen .

Så här ska du göra:

1. Lämna in följa