Nowy raport firmy TCO Development, Impacts and Insights: Circular IT Management in Practice, wyjaśnia jak produkty IT mogą być zarządzane w bardziej cyrkularny i zrównoważony sposób.

Rośnie zainteresowanie zrównoważonym i cyrkularnym zaopatrzeniem w produkty IT. Impacts and Insights: Circular IT Management in Practice bada, co gospodarka cyrkularna oznacza dla produktów IT - i jak praktyki cyrkularne mogą być wdrożone przez organizacje, które zaopatrują się w produkty IT.

Przejście w kierunku gospodarki cyrkularnej jest konieczną zmianą paradygmatu, która może pomóc nam sprostać wielu najpilniejszym wyzwaniom zrównoważonego rozwoju związanym ze zmianami klimatycznymi, wyczerpywaniem się zasobów naturalnych i toksycznymi odpadami elektronicznymi. Będzie to wymagało zarówno dużych, jak i małych zmian. W raporcie eksperci z pierwszej linii frontu cyrkularności i IT dzielą się 33 konkretnymi wskazówkami.

"Chcemy wyjść poza teorię - ten raport zapewnia praktyczną pomoc dla tych, którzy chcą zrobić kolejny krok" - mówi Clare Hobby, Global Purchaser Engagement Director w TCO Development.

TCO Certified, generation 8 promuje praktyki cyrkularne. Koncentrując się na trwałości produktów, certyfikacja wymaga, aby produkty IT były trwałe i mogły być modernizowane, naprawiane i poddawane recyklingowi.

"TCO Certified zawiera kryteria związane z podejściem cyrkularnym i może być wykorzystany zarówno przez marki IT, jak i organizacje zakupowe, aby rozpocząć działania związane z cyrkularnością" - mówi Sören Enholm, CEO w TCO Development.

"Ponieważ coraz więcej organizacji chce wdrażać praktyki zrównoważonego i okrągłego zaopatrzenia, TCO Certified oferuje korzyści biznesowe dla tych marek IT, które zdecydują się dostosować swoją produkcję i projektowanie produktów do kompleksowych kryteriów zawartych w certyfikacie" - kontynuuje.