W związku z pandemią COVID-19, TCO Development podjęła decyzję o wydłużeniu terminów audytów o 12 miesięcy.

Pandemia COVID-19 nadal ma duży wpływ na możliwość przeprowadzania inspekcji przez dostawców usług audytorskich. TCO Development monitorował sytuację w ciągu ostatnich 12 miesięcy w dialogu z lokalnymi dostawcami usług audytorskich, właścicielami marek i producentami, podczas gdy my realizujemy nasz wymóg, aby niezależne audyty były składane przed ustalonymi terminami w 2020 roku.

W 2020 roku konieczne ograniczenia w przemieszczaniu się, wymuszone przez kraje w odpowiedzi na powstrzymanie pandemii, wpłynęły na zdolność do skutecznego monitorowania fabryk i dotrzymywania przez nie terminów zgodności. Wszyscy pracownicy mają prawo do bezpiecznych i godnych warunków pracy zgodnie z kryteriami TCO Certified i rozciąga się to na naszą odpowiedzialność w zakresie zmniejszenia ryzyka narażenia audytorów i pracowników na dotrzymanie terminów audytu.

Ponieważ wszyscy właściciele marek i dostawcy doświadczyli w ciągu ostatnich 12 miesięcy pewnego poz