Nasza seria wideo daje ci przegląd tego, co jest nowe i zaktualizowane w sfinalizowanych dokumentach kryterialnych TCO Certified, generation 9 i jak działa okres składania wniosków.

Dzięki TCO Certified, generation 9, stawiamy kolejny krok w zrównoważonym rozwoju społecznym i środowiskowym. W kilku obszarach kryterialnych dokonywane są aktualizacje i zmiany:

  • W produkcji odpowiedzialnej społecznie idziemy dalej w górę łańcucha dostaw. Kryteria antykorupcyjne i pozyskiwania minerałów są udoskonalane.
  • Nasz przełomowy system bezpieczniejszych alternatyw dla substancji niebezpiecznych został rozszerzony o chemikalia procesowe stosowane w produkcji produktów IT.