Produkty muszą spełniać wszystkie kryteria zawarte w TCO Certified , aby uzyskać certyfikat. Zasada ta obowiązuje również wtedy, gdy produkt ma kilka konfiguracji, które są sprzedawane pod tą samą nazwą handlową/marketingową. Dla pewnych przypadków, w których nie jest to możliwe, stworzyliśmy wyjątek: certyfikację podzbiorów.

Przykładowy scenariusz jest następujący: komputer stacjonarny jest wprowadzany na rynek i sprzedawany jako "PC abc". Jest on dostępny do nabycia w wielu różnych konfiguracjach, ale tylko niektóre konfiguracje spełniają wszystkie kryteria zawarte w witrynie TCO Certified.

W tym scenariuszu właściciel marki powinien stworzyć unikalną nazwę handlową/ marketingową ("PC abcd"), która będzie używana dla wszystkich konfiguracji spełniających wszystkie kryteria zawarte w TCO Certified. Wiele konfiguracji może być przepakowanych i sprzedawanych z użyciem nazwy "PC abcd".

Wyjątek: certyfikacja podzbiorów

Jeśli dla produktów certyfikowanych nie można utworzyć oddzielnej nazwy handlowej/ marketingowej, istnieje teraz alternatywny sposób: certyfikacja podzbiorów. Dzięki tej procedurze zarówno certyfikowane, jak i niecertyfikowane produkty mogą być sprzedawane pod tą samą nazwą handlową.

Zdecydowaliśmy się zezwolić na certyfikację podzbiorów w pewnych sytuacjach dla produktów certyfikowanych zgodnie z TCO Certified, generation 9. Aby uzyskać certyfikację podzbiorów, zarówno właściciel marki, jak i produkt muszą spełnić kilka ścisłych kryteriów, w tym fizyczne oznakowanie i dedykowane informacje TCO Certified w sklepie internetowym marki. Powody, dla których przyznano certyfikację podzbiorów, zostaną podane na naszej stronie Product Finder, oraz na certyfikacie. Mogą zostać wprowadzone dodatkowe wymagania.

Rozwiązanie tymczasowe

Certyfikacja podzbiorów nie jest idealnym rozwiązaniem. Może powodować zamieszanie wokół tego, co jest certyfikowane, a co nie. Dlatego chcemy tego uniknąć w jak największym stopniu i będziemy starali się zmniejszyć ogólną potrzebę certyfikacji podzbiorów. Naszą ambicją jest usunięcie wyjątku certyfikacji podzbiorów wraz z uruchomieniem witryny TCO Certified, generacja 10.

Co to jest nazwa handlowa/marketingowa?

Definiujemy "nazwę handlową" jako unikalną nazwę, pod którą produkt jest wprowadzany na rynek. Jest ona często drukowana na produkcie. Jest ona współdzielona z globalnymi usługami katalogowymi, takimi jak 1WorldSync, używana jako nazwa marketingowa na fakturze, potwierdzeniu zamówienia, dokumentacji dostawy oraz na opakowaniu itp.

W przypadku konieczności zgłoszenia się do wyjątku certyfikacji podzbiorów należy skontaktować się z certification@tcodevelopment.com.

Wszystkie aktualizacje i zmiany

Nowości, metody badań i wyjaśnienia.