Znaleźliśmy nieprawidłowe sformułowanie we wskaźniku zrównoważonych wyników (SPI) Ślad węglowy produktu. Zmiana zostanie uwzględniona w kolejnej rewizji dokumentu dotyczącego kryteriów dla TCO Certified, generation 9, ale korekta już obowiązuje.

W sekcji wyjaśnień śladu węglowego SPI Product wymieniono pięć klas dla wieku danych (A-E). Klasa D obecnie brzmi:

"Klasa D : Dane użyte do obliczenia PCF są starsze niż 10 lat".

To jest błędne. Tekst powinien brzmieć:

"Dane użyte do wyliczenia FKP są starsze niż 7 lat".

Zmiana ta obowiązuje od dnia dzisiejszego. Aktualizacje dokumentów dotyczących kryteriów będą dokonywane w związku z kolejną zmianą.

Wszystkie aktualizacje i zmiany

Nowości, metody badań i wyjaśnienia.

Masz pytania?

Zapraszamy do kontaktu z nami w przypadku jakichkolwiek pytań.