Oto wyjaśnienie, w jaki sposób właściciele marek mogą wykazać zgodność z kryterium 1.1, gdy produkt jest dostarczany bez kompletnej instrukcji obsługi w formie papierowej.

Zauważyliśmy, że istnieje tendencja do zaprzestania dołączania do produktu kompletnych papierowych instrukcji obsługi. W pełni popieramy tę zmianę, ale wpływa ona na sposób, w jaki właściciele marek mogą wykazać zgodność z kryterium 1.1, dotyczącym informacji dla użytkowników końcowych.